Plynová kotelna Teplická ul.Děčín 200 kW, solární ohřev TUV PDF Tisk Email

Dokončili  jsme plynovou kotelnu 200 kW se solárním ohřevem TUV 36m2

RETO-2014-TP DC-03-b

Bytový dům ve vlastnictví SVJ se nachází na Teplické ulici v Děčíně. Objekt byl původně zásobován tepelnou energií (TV,TUV) pouze dodavatele tepla s centralního zdroje (CZT).

Nově vybudovaná plynová kotelna byla umístěna do sklepních prostor a osazena 2ks kondenzačních kotlů  Buderus 162-100 o maximálním výkonu 2x100 kW.

Pro přípravu TUV zde slouží dva zásobníky o objemu 2x1000 l.

Předehřev TUV zajišťuje solární systém Buderus 16 ks panelů o celkové ploše 36 m2.

Odtah spalin byl odveden do stávajícího komínového tělesa.

Ekonomicky úsporný chod celé kotelny zajišťuje kaskádový řídící systém v závislosti na vstupních informacích z ekvitermního čidla.

 

Součástí  dodávky bylo :

 • technický návrh řešení, technická příprava
 • vypracování projektové dokumentace (PD)
 • příprava stavebního řízení, stavebního povolení
 • demontáž a likvidace původního zařízení,
 • realizace plynové kotelny
 • realizace solárního systému
 • napojení na stávající rozvody
 • vnitřní plynovod včetně HUP
 • odkouření, spalinové cesty
 • soubor měření a regulace, elektroinstalace
 • zajištění požárního úseku
 • vybavení kotelny
 • VZT.
 • měření účinnosti
 • příprava pro kolaudaci

 

Následný servis :

 • Správa, evidence a obnova revizních a jiných povinností spojených s provozem plynové kotelny
 • 24 hodinová Havarijní služba

 

RETO-2014-TP DC-01 RETO-2014-TP DC-02 RETO-2014-TP DC-03