Plynová kotelna Tyršova ulice - 100 kW PDF Tisk Email

Dokončili  jsme plynovou kotelnu 100 kW - Říjen 2012

Panelový dům ve vlastnictví sdružení  nájemníků v Děčíně byl původně připojen pouze na dodavatele s centralního zdroje tepla (CZT). Panelový dům byl osazen kaskádou dvou kotlů  Geminox  o celkovém výkonu 100 kW. Pro přípravu TUV zde slouží zásobník TUV o objemu 500 l. Odtah spalin byl zajištěn komínovou vložkou do stávajícího komínového tělesa a výšce 46 m. Ekonomicky úsporný chod celé kotelny zajišťuje ekvitermní řídící systém.

 

Součástí  dodávky bylo :

  •  technický návrh řešení
  • vyprcování projektové dokumentace (PD)
  • podpora při přípravě stavebního řízení až po vydání stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány
  • demontáž a likvidace původního zařízení, realizace plynové kotelny, napojení na stávající rozvody, vnitřní plynovod včetně HUP, odvod spalin a komínová vložka 46 m, soubor měření a regulace, elektroinstalace, stavební úpravy kotelny, zajištění požárního úseku, vybavení kotelny.
  • rekonstrukce ústředního vytápění ve vybraných bytech