Plynová kotelna Jarní - 120 kW PDF Tisk Email

Dokončili a zkolaudovali jsme plynovou kotelnu 120 kW - Září 2012

Panelový dům ve vlastnictví sdružení  nájemníků v Chlumci byl původně připojen na dodavatele s centralního zdroje tepla (CZT). Panelový dům byl osazen kaskádou dvou kotlů  BUDERUS o celkovém výkonu 120 kW. Pro přípravu TUV zde slouží zásobník TUV o objemu 500 l. Na vnější stěně objektu byl osazen nerezový komín o průměru 180 mm a výšce 13,5 m. Ekonomicky úsporný chod celé kotelny zajišťuje ekvitermní řídící systém.

 

Součástí  dodávky bylo :

  •  technický návrh řešení
  • vyprcování projektové dokumentace (PD)
  • jednání s dotčenými orgány včetně vyřízení odpojení od CZT a vyřízení plynové přípojky
  • příprava stavebního řízení až po vydání stavebního povolení
  • demontáž a likvidace původního zařízení, realizace plynové kotelny, napojení na stávající rozvody, plynová přípojka, odvod spalin a komín, stavební úpravy kotelny
  • kolaudační řízení - kolaudace