Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

GJ = MWh Porovnání nákladů na vytápění CZT ( Termo Děčín a.s. Termo Děčín a.s.) vs. plynová kotelna ( Plynová kotelna - RWE dodavatel plynu RWE) :

Centrální zásobování teplem (CZT)   Kč / rok
Zemní plyn   Kč / rok


Porovnání ostatních paliv/energií pro vytápění (Kč/rok):

Tepelné čerpadlo   Kč / rok
Dřevo   Kč / rok
Elektřina přímotop   Kč / rok
Hnědé uhlí   Kč / rok
Černé uhlí   Kč / rok
Koks   Kč / rok
Dřevěné brikety   Kč / rok
Dřevěné pelety   Kč / rok
Stěpka   Kč / rok
Rostlinné pelety   Kč / rok
Obilí   Kč / rok
Propan   Kč / rok
Lehký topný olej ELTO   Kč / rok
Elektřina akumulace   Kč / rokPLATNOST CEN: Plyn  , El. energie   

Náklady na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 100 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)
zadat vlastní účinnost
Cena tepla
Kč/GJ
Kč/kWh
Spotřeba
paliva / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   10101 kg ,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   7871 kg ,-
Koks (27,5 MJ/kg) /kg   5865 kg ,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) /kg   9132 kg ,-
Dřevěné brikety (17,0 MJ/kg) /kg   7619 kg ,-
Dřevěné pelety (17,0 MJ/kg)
ceny
/kg   6359 kg ,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) /kg   10000 kg ,-
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) /kg   6944 kg ,-
Obilí (18 MJ/kg) /kg   6536 kg ,-
Zemní plyn
(spalné teplo 37,82 MJ/m3) ceny
Dodavatel:

Spotřeba plynu:
/rok
/kWh
vztažena ke
spalnému teplu
???
  Kč/m3
+   Kč/měsíc

účinnost je vztažena
k výhřevnosti ZP
???
  34652 kWh
3300 m3
,-
Propan (46,4 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   2422 kg ,-
Lehký topný olej ELTO
(42 MJ/kg) ceny
/kg   2675 kg ,-
Elektřina akumulace
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28164 kWh ,-
Elektřina přímotop
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28345 kWh ,-
Tepelné čerpadlo
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
Průměrný roční topný faktor:

využití VT na ostatní spotřebu
???
  9259 kWh ,-
Centrální zásobování teplem
ceny
/GJ ???   102 GJ ,-