Servis a správa PDF Tisk Email

 

2015 klientska baze

 


 

 • Zajišťujeme komplexní SERVISNÍ SLUŽBY souborů ústředního vytápění, měření a regulace, plynoinstalace,  zdravotechnického vybavení a instalací, ostatních souborů TZB.
 • Pro naše partnery zajišťujeme komplexní SPRÁVU technického, provozního a výrobního vybavení  budov, pomocí námi vyvinutého software s individuálním ONLINE přístupem, speciálně určeného ke správě výrobních a provozních celků. Výstupem jsou pravidelné měsíční reporty, zasílané na adresu zakázníka s podrobnými informacemi o stavu sledovaného zařízení.

 

editační formulář  software pro správu zařízení (více informací níže)

 

SERVISNÍ SLUŽBY

V rámci servisní služby zajišťujeme pravidelné prohlídky před a po topné sezóně, servisní opravy, havarijní opravy, kontroly, čištění a seřízení souborů ústředního vytápění včetně topných zdrojů, rozvodů ÚT, vyvážení topných soustav, souborů měření a regulace (MaR) a elektroinstalace, plynovodů, spalinových cest. Dále také zajišťujeme servisní činnosti vztahující se k ZTI a TZ.

 

 • pravidelné prohlídky a kontroly stavu zařízení
 • provozní údržba a čištění
 • servisní a havarijní opravy
 • každý zákazník má individuální online přístup ke sledování stavu svého zařízení na inetnetu
 • generální opravy
 • správa  zařízení a servisních úkonů  prostřednictvím našeho software
 • evidence a včasné hlášení vypršení platnosti jednotlivých revizí a dalších právních povinností (účinnosti, emise, technické kontroly ...)
 • zajišťování a obnovování revizí a dalších právních povinností
 • pravidelné zasílání protokolů o budoucích potřebách zařízení (1x měsíčně)
 • 24 hodinová havarijní služba

 

K dnešnímu dni zajišťujeme správu zařízení a pravidelné servisní činnosti :

 • pro 23 subjektů (soukromé firmy, realitní kanceláře, SVJ, ÚSP), u kterých spravujeme a servisujeme přes 1984 ks zařízení, na kterých sledujeme a zajišťujeme 12384 ks vybraných úkonů a povinností.

 

V případě vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

SPECIALIZOVANÝ PROGRAM PRO SPRÁVU ZAŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SERVISNÍCH ÚKONŮ A POVINNOSTÍ

Program umožňuje sledovat, plánovat, oceňovat a zpětně kontrolovat provedené servisní zásahy, opravy, revize a kontroly. Současně umožňuje hlídání termínů stanovených pro jednotlivé úkony. O veškeré činnosti vede záznamy.

Do databáze se zavádějí veškeré dostupné informace o spravovaném zařízení a zásazích, které byly na tomto zařízení provedeny nebo jsou v plánu včetně revizí a dalších povinností. Na pravé straně formuláře se pak zobrazuje obrázek konkrétního zařízení. 

 

  

 

Orientaci usnadňuje tisknutelná mapa sledovaných zařízení, kde se průběžně mění barvy jednotlivých spotřebičů v závislosti na vykonaných, či požadovaných zásazích.

 • Modrá barva - spotřebič je zcela vpořádku (provedena kontrola, čištění, všechny právní povinnosti jsou obnoveny)
 • Červená barva - spotřebič vykazuje potřebu  technické nebo právní obnovy 

Mapa umožňuje data prohlížet, přemisťovat, upravovat, přidávat a mazat. Současně s mapou se zobrazí ještě pomocné zobrazení s fotografii zařízení.

 

 

 

Program také umožňuje nastavení režimu sledování jednotlivých spotřebičů  :

Zaškrtnutím položky se upraví kód ve spotřebiči. Nadále je potom tento úkon sledován a testován na včasné provedení.