Plynová kotelna Kamenická ulice 100 kW PDF Tisk Email

Dokončili  jsme plynovou kotelnu 100 kW -  Říjen 2013

Bytový dům ve vlastnictví sdružení  nájemníků v Děčíně byl původně připojen pouze na dodavatele s centralního zdroje tepla (CZT). Bytový dům byl osazen kaskádou dvou kondenzačních kotlů  ACV  o celkovém výkonu 100 kW. Pro přípravu TUV zde slouží zásobník TUV ACV o objemu 500 l. Odtah spalin byl zajištěn 2x komínovou vložkou do stávajícího komínového tělesa. Ekonomicky úsporný chod celé kotelny zajišťuje ekvitermní řídící systém.

 

Součástí  dodávky bylo :

  • technický návrh řešení
  • vypracování projektové dokumentace (PD)
  • příprava stavebního řízení až po vydání stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány - plynová přípojka
  • demontáž a likvidace původního zařízení, realizace plynové kotelny, napojení na stávající rozvody, vnitřní plynovod včetně HUP,  vyvložkování komínových průduchů a odkouření, soubor měření a regulace, elektroinstalace, zajištění požárního úseku, vybavení kotelny, rozvody požární vody, VZT.
  • měření účinnosti
  • příprava pro kolaudaci

 

Následný servis :

  • Docházková obsluha plynové kotelny
  • Správa, evidence a obnova revizních a jiných povinností spojených s provozem plynové kotelny
  • 24 hodinová Havarijní služba